Rechtsvordering

Rechtsvordering eisen bij de rechtbank

In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt beschreven hoe de rechtsgang in Nederland is geregeld en welke stappen daarbij komen kijken. Dit Wetboek is leidend voor het hele land en dient dan ook altijd gehandhaafd te worden. Heeft u te maken met een geschil dat gaat leiden tot een rechtszaak? Dan is het belangrijk een advocaat in te huren die alles weet van de rechtsvordering. Eigenlijk is de rechtsvordering niets meer dan de eis op rechtspraak. Wanneer u zich benadeeld voelt waar u met de tegenpartij niet uit kunt komen, kunt u de eis stellen dat een rechter hier uitspraak over doet. In dat geval gaat het om rechtsvordering, wat dus eigenlijk een algemenere term voor het complete traject is.

Wanneer komt het tot rechtsvordering?

Voor het tot rechtsvordering komt, zijn er een aantal facetten die doorlopen moeten worden. Allereerst zal er door uw advocaat worden getracht het zonder rechter op te lossen. Dit gebeurt door samen met de advocaat te zitten en de complete situatie door te nemen. Deze zal vervolgens adviseren over de gang van zaken en een voorstel doen voor het plan van aanpak. Het kan voorkomen dat er geen ruimte meer is voor onderhandeling en het alsnog naar de rechter gaat, maar idealiter proberen we dat te voorkomen. Bijvoorbeeld door de advocaten in naam van beide partijen het woord te laten doen en met elkaar te laten onderhandelen. Hierin is altijd volledige transparantie, zodat u precies weet wat er wordt besproken.

Rechtsvordering bij Swart Advocaten Almere

Wanneer onderhandelingen niet langer mogelijk zijn gaan we over tot rechtsvordering. In dat geval komt het tot een rechtszaak en zal de rechter uitspraak doen en een vonnis vellen. Dit is een lang en wat trager traject, vandaar dat we altijd trachten het niet zo ver te laten komen. Is het niet anders mogelijk? Dan gaan we er alles aan doen om u er zo sterk mogelijk uit te laten komen. Hoe die rechtsvordering precies in zijn werk gaat nemen we dan graag met u door. Heeft u advies nodig van een advocaat over rechtsvordering? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie.