Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is het geheel van wetten, regels, voorschriften en praktijken die betrekking hebben op de oprichting en werking van ondernemingen.

Wat is het ondernemingsrecht precies?

Om over ondernemersrecht te beginnen is het misschien goed om eerst te beginnen met uit te leggen wat ondernemingsrecht precies inhoudt. Ondernemingsrecht is het geheel van wetten, regels, voorschriften en praktijken die betrekking hebben op de oprichting en werking van ondernemingen. Het is tevens de regelgeving die vaststelt in welke mate iemand persoonlijk aansprakelijk is, mocht de onderneming onverhoopt in financieel zwaar weer terecht komen. Het kiezen van de juiste ondernemingsvorm is om deze reden van groot belang. Alle ondernemingsvormen vragen hun eigen aanpak en kennen hun eigen voor- en nadelen. Een ondernemingsrecht advocaat is hierin gespecialiseerd en kan u hierin begeleiden.

Advocatenkantoor ondernemingsrecht

Swart Advocaten is expert in ondernemingsrecht, Arbeidsrecht en Contracten- en Overeenkomstenrecht. Een advocaat ondernemingsrecht van Swart Advocaten is de aangewezen persoon om u van de juiste juridische informatie te voorzien in talloze situaties. Adviseren en procederen in deze rechtsgebieden is ons op het lijf geschreven. Expertise op dit gebied is dan ook geboden wanneer u bijvoorbeeld wilt fuseren, een franchise wilt overnemen of wanneer u aansprakelijk gesteld wordt.

Wat houdt het ondernemingsrecht in?

Ondernemingsrecht is het geheel van wetten, regels en voorwaarden die betrekking hebben op de werking van ondernemingen. Binnen het ondernemingsrecht worden er een aantal zaken geregeld. Denk aan het opstellen van algemene voorwaarden voor bedrijven, bestuurdersaansprakelijkheid, bestuurdersontslag, uitkoop van aandeelhouders of vennoten, voorwaarden voor fusering, wijzen van franchisen en meer.

Het ondernemingsrecht beslaat tevens de regelgeving die vaststelt in welke mate iemand persoonlijk aansprakelijk is, mocht de onderneming onverhoopt in financieel zwaar weer terecht komen. Het kiezen van de juiste ondernemingsvorm voor uw bedrijf is om deze reden van groot belang. Alle ondernemingsvormen vragen om een specifieke aanpak en kennen hun eigen voor- en nadelen. Een ondernemingsrecht advocaat is hierin gespecialiseerd en kan u hierin uitstekend begeleiden.

Vanaf welk moment krijgt een ondernemer hiermee te maken?

Eigenlijk heeft u al een advocaat ondernemingsrecht nodig vanaf het eerste moment dat u van plan bent om serieus te gaan ondernemen. U heeft als ondernemer namelijk talloze rechten, maar ook diverse plichten. U bent bijvoorbeeld verplicht om uw onderneming in te schrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK), u moet de juiste rechtsvorm kiezen en u moet kunnen aantonen hoe u uw administratie gaat bijhouden. Daarnaast moet u vanaf het moment dat u officieel een onderneming bent, belasting af gaan dragen aan de fiscus.

Waarbij heb ik dan een ondernemingsrecht advocaat nodig?

Tenzij u juridisch sterk onderlegd bent, is de hulp van een ondernemingsrecht advocaat (in welk geval dan ook) meer dan welkom. Als ondernemer heeft u voortdurend juridisch advies nodig. Niet alleen voor nijpende situaties, maar ook voor de alledaagse contracten. Een advocaat controleert namelijk of contracten wel juridisch waterdicht zijn en hij adviseert over lopende zaken.

Daarnaast speelt een advocaat ondernemingsrecht ook een belangrijke rol bij geschillen. Met een advocaat als uw rechterhand bespaart u tijd en moeite in situaties waarbij u over te weinig juridische kennis beschikt om het woord te voeren. Een advocaat neemt dit uitstekend van u over.

De definitie van een bedrijf & bestuurdersaansprakelijkheid

Een bedrijf is wettelijk gezien een rechtspersoon die bestaat om zaken te doen. Het is een eigen entiteit die zaken kan doen onder zijn eigen naam. Het bedrijf is in bezit van één of meerdere personen. Deze personen zijn aansprakelijk voor hun eigendom in de onderneming. De ondernemingsvorm bepaalt in hoeverre zij aansprakelijk zijn als het gaat om bijvoorbeeld schulden en/of privévermogen.

Zaken omtrent deze facetten van het ondernemingsrecht vallen onder bestuurdersaansprakelijkheid. Een sterk veranderlijk onderwerp in de jurisprudentie waar wij ons dagelijks mee bezig houden. Het is ons doel als advocaat ondernemingsrecht om onze cliënten op ieder moment van de dag van de meest actuele informatie te kunnen voorzien. Dit kan gaan over interne aansprakelijkheid, faillissement aansprakelijkheid, onrechtmatige daad of persoonlijke verwijtbaarheid.

Ondernemingsrecht en zijn verschillende ondernemingsvormen

In het ondernemingsrecht staat vastgesteld welke ondernemingsvormen er wettelijk gezien mogelijk zijn bij het oprichten van een onderneming. Onderstaande zijn het meest voorkomend:

 • Eenmanszaak
 • Vennootschap Onder Firma (VOF)
 • Besloten Vennootschap (BV)
 • Naamloze Vennootschap (NV)
 • Commanditaire Vennootschap (CV)
 • Coöperatie
 • Vereniging
 • Maatschap
 • Stichting

 

Bovenstaande ondernemingsvormen kunnen weer onderverdeeld worden in natuurlijke, privaatrechtelijke & publiekelijke ondernemingsvormen.

Zoals u kunt zien zijn er veel mogelijkheden en is het belang dat u de juiste keuzes hierin maakt. Het is daarom belangrijk om een specialist in te schakelen. Swart Advocaten is uw Advocatenkantoor ondernemingsrecht in Almere en helpt u hier graag bij. Wij zijn gespecialiseerd in alle facetten van het ondernemingsrecht en ondersteunen u bij iedere vraag.

Het begint bij: een waterdicht contract

Een advocaat ondernemingsrecht houdt zich vrij veel bezig met het opstellen van contracten. Dit is namelijk de basis van elke onderneming. Contracten met personeel, klanten, leveranciers, aandeelhouders, investeerders en ga zo maar door. Iedere partij is verantwoordelijk voor diverse plichten en die legt men vast in een overeenkomst.

Het is u goed recht om te weten waar u verantwoordelijkheid voor moet dragen, waarvoor u aansprakelijk gesteld kan worden én waar u recht op heeft. Risico’s vermijden is onze taak. Wij zorgen ervoor dat het contract goed opgesteld en gecontroleerd wordt. Want een goed contract bespaart u zorgen en geld en biedt u daardoor meer ruimte om succesvol te ondernemen.

Voortdurend uw betrouwbare advocaat

Ook wanneer uw onderneming reeds is opgericht blijft juridisch advies onmisbaar. Ons advocatenkantoor ondernemingsrecht kan u adviseren over allerlei situaties. Zo kunnen we structuur bieden aan een aandeelhoudersvergadering of een reorganisatie en geven we advies wanneer u in een geschil verstrikt bent geraakt. Daarnaast doen wij ook due diligence onderzoek en steken wij onze handen uit de mouwen voor contractonderhandelingen en zaken omtrent intellectueel eigendom.

In deze situaties wekt een ondernemingsrecht advocaat vertrouwen

 • Contracten juridisch waterdicht opstellen
 • Contractonderhandelingen
 • Bedrijfsovername of fusering
 • Aandeelhoudersvergadering of -geschil
 • Uitkopen van aandeelhouders- of vennoten
 • Bestuurdersontslag
 • Opstellen-, analyseren- en wijzigen van algemene voorwaarden
 • Herstructurering en reorganisatie
 • Geschil rondom intellectueel eigendom
 • Financiële geschillen
 • Joint venture
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Fiscale zaken

Persoonlijke aandacht van een specialist

Het is voor ons erg belangrijk dat u een klik voelt met onze advocaat ondernemingsrecht. Voor ons en voor u werkt het prettig als u één vast aanspreekpunt heeft waar u al uw vertrouwelijke ondernemingszaken mee kunt bespreken. Wij plannen hiervoor graag een vrijblijvend eerste kennismaking in om diverse zaken met elkaar af te stemmen.

Ondersteuning bij fuseren of overnemen

Het kopen of verkopen van- of het samengaan met een ander bedrijf kan vrij ingewikkeld zijn. Er zijn talloze overdrachtswijzen en er gaat vaak veel geld mee gemoeid. Of het nu om een aandelentransactie gaat of om een activa/passiva transactie, onze advocaat ondernemingsrecht staat u bij.

Juridisch gezien moet er veel vooronderzoek gedaan worden, daar iedere partij zeker van zijn zaak wil zijn. Als advocaat kijken we naar de financiële stand van zaken van het bedrijf waar u mee wil fuseren of het bedrijf dat je wil kopen, we checken of er nog schulden openstaan en of er nog claims tegen het bedrijf lopen. Daarnaast stellen we contracten op en geven we advies over reeds opgemaakte contracten.

Profiteer van ons brede netwerk

Ondernemen gaat verder dan enkel een brede juridische kennis. In veel gevallen spreken wij ook met andere specialisten die u ook op een andere manier kunnen ondersteunen. Denk aan bevlogen fiscalisten, verzekeringstussenpersonen en accountants. Wij werken al jaren samen met specialisten uit verschillende disciplines die voor uw onderneming van doorslaggevend belang kunnen zijn. Desgewenst kunnen wij u met deze specialisten in contact brengen.

Uw voordeel? U hoeft zelf niet op zoek naar de beste specialist in de omgeving. Deze rijken wij u graag met beide handen aan. Hierdoor weet u zeker dat de vormgeving van uw onderneming in de juiste handen komt en dat u mag rekenen op een transparante en betrouwbare communicatie met deskundigen.

Op welk moment neemt u contact op?

Eén ding is zeker: wacht niet tot u ons écht nodig heeft. Het ondernemingsrecht en alles wat hier betrekking op heeft kent veel valkuilen zonder een goede juridische achtergrond. Al vanaf het eerste moment adviseren wij kundig en effectief over de te nemen stappen. En dat begint eigenlijk al bij het moment van uw inschrijving bij het KvK.

Heeft u tot dusver succesvol ondernomen, maar loopt u nu toch tegen een geschil- of moeilijkheden aan? Wij staan voor u klaar! Schroom niet om ons zo snel mogelijk in te schakelen, zodat een geschil niet onnodig leidt tot een kostbare, gerechtelijke procedure. Hoe eerder wij betrokken zijn, hoe beter en sneller we kunnen schakelen, hoe sneller u zich weer volledig kan richten op het zorgeloos ondernemen.

Swart Advocaten: Uw adviseur in ondernemingsrecht

Een advocaat ondernemingsrecht van Swart Advocaten Almere kunnen u adviseren over de te kiezen oprichtingsvorm. Wij helpen u graag bij de oprichting van een vennootschap of het opstellen van bijvoorbeeld een vennoot-schapsovereenkomst. Voorts begeleiden wij u desgewenst bij splitsingen, fusies, de beslechting van aandeelhoudersgeschillen, bedrijfsbeëindiging en bij het inbrengen van een onderneming in een andere onderneming.

Naast juridische ondersteuning vanuit Swart Advocaten Almere kunnen wij u desgewenst in contact brengen met andere disciplines die in een onderneming van doorslaggevend belang kunnen zijn. Swart Advocaten Almere heeft samenwerkingen met fiscalisten, accountants en verzekeringstussenpersonen. Bij Swart is de vormgeving van uw onderneming derhalve in de juiste handen.

Meer weten over ondernemingsrecht?

Bent u reeds gestart met ondernemen of heeft u ondersteuning nodig bij een geschil? Neem dan direct contact met ons op voor advies. Ons advocatenkantoor ondernemingsrecht staat klaar om te ondersteunen bij alle facetten die betrekking hebben op uw onderneming. U kunt ons bereiken door te bellen naar 036-760 18 48 of een email te sturen naar info@swartlaw.nl. Neem nu contact op!

Veelgestelde vragen