ONDERNEMINGSRECHT

Om over ondernemersrecht te beginnen is het misschien goed om eerst te beginnen met uit te leggen wat ondernemingsrecht precies inhoudt. Ondernemingsrecht is het geheel van wetten, regels, voorschriften en praktijken die betrekking hebben op de oprichting en werking van ondernemingen. Het is tevens de regelgeving die vaststelt in welke mate iemand persoonlijk aansprakelijk is, mocht de onderneming onverhoopt in financieel zwaar weer terecht komen. Het kiezen van de juiste ondernemingsvorm is om deze reden van groot belang. Alle ondernemingsvormen vragen hun eigen aanpak en kennen hun eigen voor- en nadelen. Een ondernemingsrecht advocaat is hierin gespecialiseerd en kunt u hierin begeleiden.

Wat is een bedrijf?

Als we over ondernemingsrecht praten is het misschien ook handig om te weten wat er precies verstaan wordt onder een bedrijf. Een bedrijf is wettelijk gezien een rechtspersoon die bestaat om zaken te doen. Het is een eigen entiteit die zaken kan doen onder zijn eigen naam. Het bedrijf is vaak in bezit van één of meerdere personen. Deze personen zijn aansprakelijk voor hun eigendom in de onderneming. De ondernemingsvorm bepaald in hoeverre zij aansprakelijk zijn als het gaat om bijvoorbeeld schulden en/of privévermogen.

Ondernemingsrecht en zijn verschillende ondernemingsvormen

In het ondernemingsrecht Nederland staat vastgesteld welke ondernemingsvormen er wettelijk gezien mogelijk zijn bij het oprichten een van onderneming.  Er zijn vele vormen, maar onderstaande zijn meest voorkomend:

  • Eenmanszaak
  • Vennootschap Onder Firma (VOF)
  • Besloten Vennootschap (BV)
  • Naamloze Vennootschap (NV)
  • Commanditaire Vennootschap (CV)
  • Coöperatie
  • Vereniging
  • Maatschap
  • Stichting

Bovenstaande ondernemingsvormen kunnen weer onderverdeeld worden in natuurlijke, privaatrechtelijke & publiekelijke ondernemingsvormen.

Zoals u kunt zien zijn er veel mogelijkheden en is het belang dat u de juiste keuzes hierin maakt. Het is daarom belangrijk om een specialist in te schakelen. Advocatenkantoor Swart Advocaten Almere helpt u hier graag bij. Wij zijn gespecialiseerd in ondernemingsrecht en zorgen ervoor dat er voor u op wettelijk gebied de juiste keuzes worden gemaakt.

Swart Advocaten: Uw adviseur in ondernemingsrecht

Bent u op zoek naar een advocaat ondernemingsrecht? Swart Advocaten Almere kunnen u adviseren over de te kiezen oprichtingsvorm. Wij helpen u graag bij de oprichting van een vennootschap of het opstellen van bijvoorbeeld een vennoot-schapsovereenkomst. Voorts begeleiden wij u desgewenst bij splitsingen, fusies, de beslechting van aandeelhoudersgeschillen, bedrijfsbeëindiging en bij het inbrengen van een onderneming in een andere onderneming.

Naast juridische ondersteuning vanuit Swart Advocaten Almere kunnen wij u desgewenst in contact brengen met andere disciplines die in een onderneming van doorslaggevend belang kunnen zijn. Swart Advocaten Almere heeft samenwerkingen met fiscalisten, accountants en verzekeringstussenpersonen. Bij Swart is de vormgeving van uw onderneming derhalve in de juiste handen.

Neem contact op met Swart Advocaten

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze diensten? Neem dan contact met ons op. Swart Advocaten Almere helpt u graag! Wij bieden deskundig advies van advocaten en zorgen ervoor dat alles tot in de puntjes in orde is. U kunt ons bereiken door te bellen naar 036 – 760 19 48 of een email te sturen naar info@swartlaw.nl. Neem nu contact op!