Contracten- en Overeenkomstenrecht

Het contractenrecht, oftewel overeenkomstenrecht, is de bouwsteen van de huidige handelsmaatschappij. Van de kleinste aankopen tot grote investeringen: het contractrecht regelt wanneer en op welke manier contracten tot stand komen en nagekomen dienen te worden.

Wat is het contracten- en overeenkomstenrecht precies?

Het contractenrecht, oftewel overeenkomstenrecht, is de bouwsteen van de huidige handelsmaatschappij. Van de kleinste aankopen tot grote investeringen: het contractrecht regelt wanneer en op welke manier contracten tot stand komen en nagekomen dienen te worden. De wijze waarop een contract opgesteld is, is in dit kader van groot belang. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de algemene voorwaarden. In het contractenrecht leiden aanbod en aanvaarding tot overeenstemming, terwijl daarnaast wordt bepaald op welke manier overeenkomsten dienen te worden nagekomen. Bent u in een geschil terechtgekomen, doordat de wederpartij zich niet aan de overeenkomst houdt? Dan is het raadzaam een contractenrecht advocaat in de arm te nemen.

Contractenrecht advocaat inhuren bij geschil

Swart Advocaten Almere heeft jarenlange ervaring in het contractenrecht en adviseert in dit kader zowel particulieren, als ondernemingen. Onze specialisten adviseren en procederen in geval van:

  • Overeenkomsten van opdracht;
  • Overeenkomsten van (consumenten)koop;
  • Overeenkomsten van geldlening;
  • Overeenkomsten van aanneming van werk;
  • Het algemene contractrecht;
  • Agentuurovereenkomsten

 

Bent u ontevreden over de wijze waarop uw wederpartij zich van zijn verplichtingen gekweten heeft of wordt u aangesproken door een wederpartij, omdat u een bepaalde verplichting niet nagekomen zou zijn? Dan helpen wij u graag verder.

Swart Advocaten Almere voor gerechtigheid in contractenrecht

In samenspraak zal beoordeeld worden welke wettelijke stappen het beste passen bij de teleurstellende wijze waarop gepresteerd wordt door de wederpartij. Wanneer de aantijging andersom is, gaan we op dezelfde manier te werk om te zien welke stappen ondernomen kunnen worden volgens het overeenkomstenrecht. Daarnaast staat Swart Advocaten Almere u bij wanneer contracten opgesteld dienen te worden of wanneer u bijstand verlangt bij de totstandkoming van een overeenkomst. Ook uw algemene voorwaarden kunnen in dit kader aan bod komen. Wilt u graag meer weten over onze diensten? Neem dan gerust contact met ons op.