Bestuursrecht

Het bestuursrecht maakt onderdeel uit het van publiek recht. Het bestuursrecht kenmerkt zich over het algemeen door besluitvorming vanuit de overheid

Wat is het bestuursrecht precies?

Het bestuursrecht maakt onderdeel uit het van publiek recht. Het bestuursrecht is een omvangrijk rechtsgebied met haar eigen (procedurele) kenmerken. In het bestuursrecht is sprake van beslissingen van bestuursorganen. Bestuursorganen maken onderdeel uit van de overheid en sprake is zodoende van rechtsregels die gelden tussen de staat en private personen (burgers of bedrijven).

Het bestuursrecht kenmerkt zich over het algemeen door besluitvorming vanuit de overheid (bijv. een gemeentelijke instelling of het UWV). Wanneer een burger/bedrijf zich daarmee niet kan verenigen dient bezwaar ingesteld te worden. Het bestuursorgaan zal de beslissing in een bezwaarprocedure heroverwegen. Pas daarna kan sprake zijn van beroep bij de Rechtbank. In het bestuursrecht gelden strenge termijnen voor het indienen en instellen van bezwaar en beroep, welke nauwgezet nageleefd dienen te worden teneinde te voorkomen dat een besluit onomkeerbaar wordt.

Swart Advocaten Almere zijn actief op meerdere vlakken in het bestuursrecht. Gewezen zij op procedures in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht, het recht dat betrekking heeft op Ruimtelijke Ordening, lasten onder dwangsom en bestuurlijke boetes.

Vragen over het bestuursrecht?

Heeft u nog vragen over wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van het bestuursrecht of bent u op zoek naar een advocaat bestuursrecht? Of heeft u een vraag over een van onze andere rechtsgebieden? Neem dan nu contact met ons op. U zult altijd deskundig advies ontvangen van een van onze advocaten.