Bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder is verantwoordelijk voor een ondernemer. De bestuurder kan derhalve aansprakelijk gesteld worden voor zijn / haar handelingen. Swart Advocaten staat zowel schuldeisers als bestuurders bij in vraagstukken aangaande bestuurdersaansprakelijkheid.

Wat is het bestuurdersaansprakelijkheid precies?

Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor een onderneming. Om als bedrijf relevant te blijven of in te spelen op de markt, kan het met regelmaat nodig zijn om risico’s te nemen. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de strategische keuzes en kan om deze reden aansprakelijk gesteld worden door zijn/haar aandeelhouders, crediteuren of concernvennootschappen. Een dergelijke aansprakelijkheid ontstaat niet snel en moet aan de nodige eisen voldoen. Swart Advocaten staat zowel schuldeisers als bestuurders bij in vraagstukken aangaande bestuurdersaansprakelijkheid.

Is een bestuurder automatisch aansprakelijk

Het antwoord is nee. Als een bestuurder aan zijn verplichtingen heeft voldaan en niet onbehoorlijk heeft bestuurd, dan is hij/zij daarmee niet automatisch aansprakelijk. Er zijn veel voorbeelden van onbehoorlijk bestuur, waarbij de bestuurder wel automatisch aansprakelijk is. In de meeste gevallen komen de aanklachten aan de hand van een faillissement. Bij een faillissement wordt er gekeken of er sprake is van slecht gevoerd beleid en zal een curator deze personen aansprakelijk stellen voor geleden schade. Swart Advocaten biedt in deze en andere gevallen professionele ondersteuning.

Bestuurdersaansprakelijkheid verzekerd

Om de persoonlijke activa veilig te stellen is het aan te raden om bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Swart Advocaten Almere bemiddeld hier graag in. Een gemiddelde bestuurdersaansprakelijkheid verzekering dekt de juridische kosten, schikkingen en andere kosten. Verder biedt het financiële ondersteuning voor een standaard schadevergoedingsbepaling die u schadeloos stelt voor verliezen vanwege u rol in het bedrijf.

Welke bedrijven hebben baat bij een bestuurdersaansprakelijkheid verzekering?

In principe hebben bijna alle organisaties baat bij een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. De kosten in verband met de betreffende rechtszaken zijn vaak zo hoog dat een verzekering voor de meeste bedrijven noodzakelijk is. Hoewel grote bedrijven hier natuurlijk vaker mee te maken hebben, maar het op zich niet uit of het om een publiek, privaat of non-profit bedrijf gaat. Bedrijven die geen dekking hebben lopen het risico failliet te gaan of verliezen te lijden waarvan ze moeite zullen hebben om zich goed te herstellen.

Swart Advocaten: advies als het gaat om bestuurdersaansprakelijkheid

Swart Advocaten Almere adviseert ondernemingen, haar bestuurders en commissarissen op die momenten dat het er om gaat: de momenten dat risico’s genomen moeten worden. In de advisering naar de bestuurder of onderneming zullen de regels die gelden voor bestuurdersaansprakelijkheid altijd worden meegewogen. Zo wordt sprake van verantwoorde risico’s. Daarnaast adviseren en procederen de advocaten van Swart Advocaten Almere in zaken waarin de bestuurder reeds aansprakelijk gesteld is door (bijv.) een curator.

Meer weten over bestuurdersaansprakelijkheid?

Of wilt u meer weten over een van de andere rechtsgebieden? Neem dan nu contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op het nummer 036 – 760 18 48. U kunt ook contact met ons opnemen door een email te sturen. Stuur uw bericht dan naar info@swartlaw.nl.