Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de rechtsverhouding tussen de werkgever en werknemer. Het arbeidsrecht omvat dan ook regels omtrent de rechten en plichten van zowel de werknemer als de werkgever.

Wat is het arbeidsrecht precies?

Binnen het arbeidsrecht worden alle rechten en plichten van werkgevers en werknemers beschreven. Hoewel veel wetten duidelijk zijn, worden lang niet altijd alle regels grondig nageleefd. En daar helpen wij u bij. Heeft u op het werk te maken gekregen met bijvoorbeeld intimidatie, slechte werkomstandigheden of ontslag op staande voet? Het kan maar zo zijn dat u volledig in uw recht staat. Ons team staat dan voor u klaar met een persoonlijk, helder en overzichtelijk advies.

Expertise in arbeidsrecht, kundig in persoonlijke benadering

Helderheid, duidelijkheid en transparantie: dat mag u verwachten van onze arbeidsrecht advocaat. Geen doekjes erom winden, maar open communiceren in korte lijnen. Wij zetten vakjargon om in begrijpelijke taal, zodat u te allen tijde weet waar u aan toe bent. Het arbeidsrecht is een complex rechtsgebied, maar wij maken het toegankelijk.

Uw betrouwbare arbeidsrecht advocaat bij Swart Advocaten

Een advocaat in arbeidsrecht bij Swart Advocaten is ook echt gespecialiseerd in dit specifieke rechtsgebied. Dit betekent dat we zonder moeilijkheden altijd een geschikte advocaat kunnen toewijzen met een brede expertise op dit gebied. Daarbij bent u niet beperkt tot enkel ons team. Dankzij een breed netwerk aan specialisten kunnen wij u ook van dienst zijn met aangrenzende zaken wanneer een situatie hierom vraagt.

Hierdoor staat u er nooit alleen voor en heeft u altijd een expert in de arm die u persoonlijk begeleidt door het traject. Wenst u advies over de inzet van personeel, moeten er arbeidsvoorwaarden worden opgesteld of is er sprake van complicaties vanwege ziekte van een werknemer? Ook dan biedt Swart Advocaten een uitkomst die bij uw situatie past.

Wanneer schakelt u ons in?

Bevindt u zich in een werksituatie die voor uzelf ondraagbaar is geworden? Of heeft u twijfels of vragen over uw opgestelde arbeidscontract? Onze advocaat arbeidsrecht kan u in deze- en nog veel meer situaties zonder meer uitstekend bijstaan. Wij zijn er niet alleen om situaties op te lossen, maar vooral ook om benarde situaties te voorkomen.

Voor deze situaties kunt u bij ons terecht:

 • Twijfels of vragen over uw arbeidscontract
 • Een loongeschil
 • Een bedrijfsongeval
 • Ondraaglijke werksituaties
 • Aansprakelijkheid
 • Ontslag
 • Reorganisaties
 • Schorsing
 • UWV-procedures
 • Non-actief stelling

Procedures voorkomen binnen het arbeidsrecht middels juridisch advies

Wij werken altijd vanuit het streven dat procedures het best vermeden kunnen worden. Wanneer u in een geschil terecht bent gekomen welke betrekking heeft op het arbeidsrecht, geven wij allereerst accuraat juridisch advies. Onze advocaat in arbeidsrecht tracht u zo goed mogelijk te informeren met een uitgebreide expertise en door een goede inschatting van uw juridische positie. Met een zekere mate van flair en vertrouwen werken wij zelfverzekerd toe naar een positief resultaat.

Onze advocaat arbeidsrecht is expert in:

 • Arbeidsgeschillen
 • Ontslagsituaties
 • Wet DBA
 • Pensioenrecht
 • Ziektewet
 • WW
 • CAO gerelateerde zaken
 • Actuele veranderen in de Wet
 • Ondernemingsrecht
 • Het opstellen- en beoordelen van; arbeidsovereenkomsten, concurrentie- en relatiebedingen, vaststellingsovereenkomst, directieovereenkomsten en detacheringsovereenkomsten

Uw arbeidsrecht advocaat bij ontslag

Bevindt u zich in een geschil vanwege ontslag? Dat gaat niemand in de koude kleren zitten. Bij Swart Advocaten kijken we met een persoonlijk oog naar uw situatie. Wij zijn er om uw rechten goed te beschermen en adequaat te handelen. Binnen het Nederlands arbeidsrecht geldt vooralsnog contractsvrijheid. Dit betekent dat een werkgever vrij is om bepaalde zaken in het contract op te nemen. Weliswaar binnen bepaalde grenzen, maar dat maakt het ontslagrecht tevens complex. Hierover adviseren wij u graag kundig en persoonlijk.

Snel en kundig een strategie op poten

Het arbeidsrecht in Nederland blijft veranderlijk, daarom volgt onze arbeidsrecht advocaat deze ontwikkelingen nauw op de voet. Het is dan ook belangrijk om, wanneer u zich in een geschil bevindt, zo snel mogelijk een heldere en toepasbare strategie op poten te hebben. Maakt u zich geen zorgen, dat regelen onze deskundige advocaten binnen no-time.

Een adequate afweging van uw kansen zorgt ervoor dat we onnodige procedures voorkomen. Daarnaast is een uitgekiende strategie een voorbode voor een kostenbesparende situatie. Swart Advocaten is hierin de partner voor zowel werkgevers als werknemers.

Meer voordeel met een ervaren advocaat in Nederlands arbeidsrecht

Naast een gedegen advies vanuit de expertise van uw advocaat, profiteert u ook van een uitstekende bescherming. Het arbeidsrecht is complex, daarom is het belangrijk dat u juridisch gezien stevig in uw schoenen staat. Een ervaren advocaat biedt u deze zekerheid door u te behoeden voor eventueel onbedoelde fouten.

Daarnaast fungeren we als uw vertegenwoordiger en onderhandelen we met de wederpartij. Komt het zo ver dat uw zaak voor de rechter komt, dan gaan wij vanuit ervaring en zekerheid grondig te werk om uw zaak effectief te presenteren. Dit geeft u gemoedsrust, daar u kunt bouwen op de weloverwogen beslissingen die een advocaat voor u en met u neemt.

Arbeidsrecht voor ambtenaren: nieuwe regels

Sinds januari 2020 is er een nieuwe Wet ingegaan die de rechten en plichten van ambtenaren heeft veranderd. Hiermee liggen deze zoveel mogelijk in lijn met die van werknemers in het bedrijfsleven. Hoewel dit is aangepast in de wet, geldt de speciale status voor ambtenaren nog steeds. Hiermee wordt beschreven dat iedereen die werkt voor de overheid nog steeds een ambtenaar blijft en dat hier een speciale regeling toebehoort.

Zo geldt voor ambtenaren:

 • De plicht om nevenfuncties op te geven
 • Het verbod op het aannemen van giften
 • De geheimhoudingsplicht

 

Hoewel dit reeds is aangepast, vallen enkele ambtenaren niet onder de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Denk aan defensie, politie, officieren van justitie, burgemeesters en wethouders.

Goed werknemer- en werkgeverschap

Hoewel er talloze standaard rechten en plichten van toepassing zijn vanuit het arbeidsrecht, zijn er ook diverse regels die in het personeelshandboek kunnen worden opgenomen door werkgevers. Deze moeten echter wel redelijk zijn. Ook wanneer er géén specifieke regels zijn opgesteld gelden er toch bepaalde algemene regels omtrent gedragingen.

Goed werkgeverschap betekent dat de werkgever moet zorgdragen voor:

 • Een veilige en gezonde werkomgeving
 • Een redelijk salaris en passende arbeidsvoorwaarden
 • Een mogelijkheid voor de werknemer om zich te kunnen ontwikkelen
 • Het voorkomen van racisme, intimidatie en discriminatie op de werkvloer
 • Het waarborgen van privacy van werknemers
 • De bescherming van persoonlijke gegevens

De beste advocaten in arbeidsrecht

Het Nederlands arbeidsrecht is een breed begrip. Zowel werknemers als -gevers zijn van harte welkom bij Swart Advocaten Almere voor onder andere ontslagkwesties, andersoortige beëindiging van arbeidsovereenkomsten, arbeidsconflicten, dossierbegeleiding en ondersteuning op het gebied van reorganisaties. Wij streven ernaar om keer op keer te handelen vanuit het maatwerk-oogpunt. Dit maakt ons uw deskundige en betrokken advocaat voor alle zaken omtrent arbeidsrecht.

Neem contact op met uw advocaat arbeidsrecht!

Swart Advocaten Almere heeft jarenlange ervaring in het oplossen van arbeidsrechtgeschillen en wij bieden daarin graag een passende oplossing. Wilt u meer weten over onze werkwijze of heeft u een vraag over het arbeidsrecht? Neem dan gerust contact op. Wij helpen u graag verder.

FAQ