AANSPRAKELIJKHEIDS- EN VERZEKERINGSRECHT

Het aansprakelijkheidsrecht is een omvangrijk rechtsgebied. Van aansprakelijkheid kan sprake zijn in geval van een onrechtmatige daad, maar er kan ook sprake zijn van contractuele aansprakelijkheid. In het aansprakelijkheidsrecht gaat het over het algemeen om schade. Schade is een juridisch begrip dat betekent: geleden verlies of gederfde winst. Het is zaak uw schade goed te duiden, gelet op het feit dat niet elk nadeel schade in juridische zin betekent. Om erachter te komen of u een sterke zaak heeft, is het aan te raden onze aansprakelijkheidsrecht advocaat in te schakelen. Deze neemt u op een persoonlijke manier mee door het om te bepalen welke wettelijke stappen ondernomen kunnen worden.

Aansprakelijkheidsrecht advocaat inschakelen

Het aansprakelijkheidsrecht kent persoonlijke aansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheden. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan de situatie waarin uw huisdier schade veroorzaakt of wanneer uw huis schade aan een derde veroorzaakt. Ook ouders kunnen risicoaansprakelijk zijn voor hun minderjarige kinderen. Risicoaansprakelijkheden zijn in dit kader aansprakelijkheden die u kunnen treffen ongeacht uw eigen rol in het geheel.

Swart Advocaten Almere adviseert u graag met betrekking tot onder andere de volgende aansprakelijkheden:

  • Aansprakelijkheden in het verkeer;
  • Algemene onrechtmatigheden;
  • Contractuele aansprakelijkheden;
  • Risicoaansprakelijkheden

Indien er inderdaad sprake is van aansprakelijkheid ziet men vaak verzekeringsrechtelijke aangelegenheden de revue passeren. Een verzekeringsmaatschappij is een instantie die – tegen betaling – een bepaald risico van u overneemt. Ontstaat het risico? Dan vergoedt de verzekeraar de daarmee gepaard gaande schade. In Nederland zijn bepaalde verzekeringen wettelijk verplicht, maar die dekken vanzelfsprekend niet alle situaties. Neem altijd contact op met uw verzekeraar om erachter te komen wat wel en niet gedekt wordt in uw geval.

Betrokken aansprakelijkheidsrecht advocaat in de arm nemen

Het kan zo zijn dat u een directe actie tegen een verzekeraar kunt aanvoeren (bijvoorbeeld bij letselschade of in geval u schade lijdt na een verkeersongeval). Uw verzekeringsmaatschappij kan daarnaast dekking weigeren in geval u verantwoordelijk bent voor de schade. De verzekeraar gebruikt daarvoor een stelsel van vaak ingewikkelde regels. Die regels met betrekking tot premieachterstanden, dekkingsopschortingen en eigen schuld kunnen, mits juist toegepast, het verschil maken tussen persoonlijk financieel nadeel of niet. Ook voor het verzekeringsrecht en andere rechtsgebieden, bent u bij Swart Advocaten Almere van harte welkom. Wij leggen u graag uit wat de mogelijkheden zijn en staan u bij gedurende het traject! Neem nu contact met ons op!