Vertraging tijdens uw vakantievlucht

Met de zomervakantie voor de deur zullen velen van u een welverdiende vakantie hebben geboekt. Grote kans dat u daarbij een vliegreis geboekt heeft. Wanneer onverhoopt sprake is van een vertraging van uw vlucht bestaat op grond van onder andere de Europese Verordening (261/2004) en het Verdrag van Montreal recht op compensatie. Waaruit bestaat deze compensatie?

De Europese Verordening geeft recht op verzorging en eventueel schadevergoeding wanneer u, ongeacht de eindbestemming, vanaf de luchthaven van een Lidstaat van de Europese Unie reist of wanneer u vanaf een luchthaven buiten de Europese Unie vertrekt met gebruikmaking van een Europese luchtvaartmaatschappij. Het Verdrag van Montreal kent eveneens compensatieregels, welke op bepaalde punten afwijken van de Verordening. Deze regels gelden wanneer u reist tussen landen die lid zijn bij het Verdrag. Hieronder wordt het compensatiesysteem van de Verordening nader toegelicht in geval van vertraging.

Bij een vertraging van 2 uur of meer bestaat recht op verzorging. U heeft recht op maaltijden en verfrissingen die in redelijke verhouding staan tot de wachttijd. Tevens heeft u recht op een hotelaccommodatie in geval overnachting door de vertraging noodzakelijk wordt of door de vertraging een langer verblijf noodzakelijk wordt. Daarnaast heeft u recht op het gratis verzenden van een e-mail of faxbericht. Of recht bestaat op schadevergoeding is afhankelijk van de duur van de vertraging en van de lengte van uw vlucht. Wanneer u drie of uur of later op de plaats van bestemming aankomt, heeft u recht op een vergoeding die varieert tussen de € 250,00 en € 600,00. Hoe langer de afstand tot de eindbestemming is, hoe hoger de vergoeding.

Heeft uw vlucht vertraging gehad en is aan u geen verzorging geboden waardoor u schade lijdt of bent u van oordeel dat u recht heeft op vergoeding? Dan dient u hierom bij de luchtvaartmaatschappij te verzoeken door hen een brief te zenden. Komt u met hen niet tot een vergelijk, dan dient u vervolgstappen te nemen om uw vergoedingen te kunnen krijgen. Uiteindelijk kunnen dergelijke kwesties aan de rechter worden voorgelegd.

Naast recht op compensatie vanwege vertraging, bestaan schadevergoedingsregelingen voor overboeking, verlies of beschadiging van uw bagage. Wanneer u over compensatie (onverhoopt) meer wenst te weten, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor. Swart Advocaten wenst u alvast een goede vakantie!