Rechtszaak beginnen

Hoe kunt u een rechtszaak beginnen?

Zit u erover na te denken om een rechtszaak te beginnen? Dan moet u rekening houden met een aantal zaken. Wat erg belangrijk is om te weten, is dat u alleen een rechtszaak kan starten bij een rechter die bevoegd is betreffend het onderwerp (absolute bevoegdheid) als het geografische gebied (relatieve bevoegdheid). U kunt niet zelf een rechter uitkiezen of tijdens een lopende zaak van rechter wisselen. De rechter staat dus vast.

Hoe lang duurt een rechtszaak?

Hoe lang een rechtszaak duurt ligt aan meerdere factoren, waar u helaas geen invloed op kunt uitoefenen. Denk hierbij aan de complexiteit en omvang van de zaak, de wettelijke vereisten, de agenda van de rechter, de reeds in behandeling zijnde zaken en het aantal beschikbare medewerkers bij de rechtbank. De meeste gerechtelijke procedures verlopen veelal schriftelijk. De voortgang van een gerechtelijke procedure heeft vooral te maken met het feit of een debiteur reageert of niet. Als de debiteur niet snel reageert kan de doorlooptijd gemiddeld acht weken duren. Mocht een debiteur wel reageren, dan bedraagt de doorlooptijd van een gerechtelijke procedure meestal tussen de 20 à 23 weken.
Op het moment dat de debiteur niet reageert wordt de zaak in de meeste gevallen bij verstek gewonnen, vandaar de kortere doorlooptijd.

Hoe verloopt een rechtszaak?

Een rechtszaak begint meestal met een dagvaarding. In een dagvaarding staat vermeld waar en wanneer u voor de rechter moet gaan verschijnen. Hoe een rechtszaak verloopt hangt onder andere af of de debiteur wel of niet reageert. Indien de debiteur reageert (conclusie van antwoord), gaat de tweede schriftelijke ronde in. Deze tweede schriftelijke ronde staat ook wel bekend als de conclusie van repliek. Tijdens deze ronde kan worden ingegaan op de stellingen in de conclusie van antwoord van de gedaagde. In de conclusie van dupliek gaat de gedaagde verder in op zijn verweer.
Tussen deze conclusies ligt meestal een periode van zes weken. De rechter kan tevens besluiten om een comparitie van partijen in te lasten: dit betekent dat de partijen ter zitting moeten verschijnen. Tot slot kan de debiteur uitstel aanvragen. De rechter bepaald dan of er uitstel zal worden verleend. Hier kunt u zelf geen invloed op uitoefenen.

Wie betaald een rechtszaak?

Indien u een rechtszaak start, dan dient u de kosten te betalen voor de behandeling van de zaak door de rechter. Dit worden ook wel griffierechten genoemd. Deze kosten worden onder andere bepaald door de procedure en uw eigen rol in de zaak. Daarnaast zijn er kosten verbonden aan andere zaken, zoals een advocaat, gemachtigde en eventuele gerechtsdeurwaarder. De uitkomst van de uitspraak van de rechter bepaald of de kosten eventueel gedeeltelijk voor de tegenpartij zijn. Het kan ook zo zijn dat u proceskosten na de uitkomst vergoed krijgt. Dit hangt dus samen met de uitspraak van de rechter.