Herziening van een WIA-aanvraag

In Nederland wordt na twee jaar ziekte door het UWV bepaald of u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Deze uitkering bedraagt – kort gezegd – 70% van uw laatstverdiende salaris. Wanneer u volgens het UWV minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, dan wordt geen WIA toegekend. Maar wat als uw klachten ernstiger worden? Herkeuring kan dan een belangrijk middel zijn om alsnog voor een WIA-uitkering in aanmerking te komen. Wat zijn de eisen?

Tijdens een WIA-keuring wordt u bij het UWV onderzocht door een verzekeringsarts en daarna door een arbeidsdeskundige. Wanneer u met arbeid meer dan 65% van het salaris kunt verdienen dat u verdiende voorafgaand aan uw ziekte, dan krijgt u geen WIA-uitkering toegekend. U bent dan minder dan 35% arbeidsongeschikt. Dit betekent vanzelfsprekend niet dat u geen klachten en beperkingen heeft, welke ook nog eens kunnen verslechteren.

In geval sprake is van een verslechterde gezondheidstoestand is het mogelijk om het UWV binnen vijf jaar na de eerste WIA-beoordeling om een herziening te vragen. Het gaat dan om toegenomen medische beperkingen met dezelfde ziekteoorzaak. Eerst dient dus te worden vastgesteld of sprake is van toegenomen medische beperkingen en wanneer dit zo is, dan dienen die toegenomen medische beperkingen in verband te staan met de eerdere ziekteoorzaak (juist, de oorzaak die u in eerder stadium minder dan 35% arbeidsongeschikt maakte).

De herziening wordt beoordeeld op de datum dat u zich met toegenomen beperkingen bij het UWV meldt. Het is om die reden zaak om – voorafgaand aan een melding – de medische informatie die daarvoor nodig is te verzamelen. Wanneer de informatie pas na de melding wordt verzameld, bestaat de kans dat in een latere procedure wordt geoordeeld dat die medische informatie van later datum is en om die reden niet kan worden betrokken bij de beoordeling van uw zaak. Onder meer informatie van uw medische behandelaars is relevant maar ook andere instanties kunnen u behulpzaam zijn.

Het is zaak om uw herzieningsverzoek zo deugdelijk mogelijk te onderbouwen. Informatie van objectieve derden (waaronder uw medisch behandelaars) is in dit kader onontbeerlijk. Wenst u advies of bijstand in het kader van een herziening voor WIA? Neem dan contact op met Swart & Dicke Advocaten. In overleg met u kan worden beoordeeld op welke wijze uw herzieningsverzoek het beste kan worden ingericht.