Beslag op vakantiegeld

In geval een schuldeiser beslag legt bij een werkgever of uitkeringsinstantie dan zal al het inkomen dat boven de beslagvrije voet uitkomt aan de schuldeiser worden voldaan in plaats van aan de werknemer/uitkeringsgerechtigde schuldenaar. Onder het beslag vallen bijna alle betalingen vanuit de werkgever/uitkeringsinstantie. Zo ook het vakantiegeld. In de praktijk blijkt dat het vakantiegeld van de schuldenaar volledig aan de beslaglegger wordt uitgekeerd. In oktober 2014 heeft de Hoge Raad zich echter uitgelaten over vakantiegeld en beslag. De Hoge Raad oordeelt dat het vakantiegeld niet in alle gevallen (volledig) aan de beslaglegger toekomt.

De beslagvrije voet wordt berekend door de voor de schuldenaar geldende bijstandsnorm met 10% te verlagen en vervolgens een correctie door te voeren voor woonlasten en kosten voor zorgverzekeringspremies. Het verschil tussen de beslagvrije voet en het netto inkomen wordt betaald aan de beslaglegger. Het komt voor dat de beslagvrije voet hoger is dan het netto-inkomen in een maand. In dat geval kan, in ieder geval over die maand, geen betaling worden gedaan aan de beslaglegger.

Los van het maandelijkse periodieke inkomen wordt in veel gevallen jaarlijks vakantiegeld uitbetaald. Maandelijks wordt een gedeelte van het loon/de uitkering opzij gezet teneinde (vaak in mei) tot uitbetaling te komen. Vraag is of het vakantiegeld in geval van beslag volledig aan de beslaglegger toekomt. Volgens de Hoge Raad is dat niet automatisch het geval. Een geheel beslag op het jaarlijks vakantiegeld is slechts geldig wanneer het maandelijks inkomen, in de maanden dat het vakantiegeld werd opgebouwd, boven de beslagvrije voet uitkwam. Wanneer het inkomen het gehele jaar onder de beslagvrije voet blijft, dan dient beoordeeld te worden welk bedrag boven de beslagvrije voet zou zijn uitgekomen wanneer het vakantiegeld niet jaarlijks maar maandelijks betaald zou zijn. Het meerdere valt dan onder het beslag, het overige niet.

Uit de uitspraak van de Hoge Raad kan worden afgeleid dat voornamelijk mensen die op of nabij het sociaal minimum leven in geval van loonbeslag oplettend dienen te zijn. Inbeslagname van het vakantiegeld kan onder omstandigheden immers onrechtmatig zijn. Heeft u te maken met beslag en twijfelt u aan de juistheid van een gelegd beslag? Swart Advocaten adviseert u in dit kader gaarne.