Nieuws

Het recht ontwikkelt zich continue. Het is daarom van belang om up-to-date te zijn over de rechtsontwikkelingen binnen de maatschappij.

Maatregelen bij niet nakomen verplichtingen uit de Participatiewet

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Deze wet is in de plaats gekomen van onder meer de Wet Werk en Bijstand (WWB). De Participatiewet bevat legio verplichtingen voor bijstandsgerechtigden. Wie zich niet of niet voldoende aan die verplichtingen houdt, kan worden geconfronteerd met maatregelen.
Lees verder

Wat is het handelsnaamrecht en wanneer krijgt u ermee te maken?

Wanneer een onderneming wordt gestart is het belangrijk om onderscheidend te zijn en te blijven. Hiervoor moeten er verschillende zaken geregeld worden, waarbij men direct en indirect te maken krijgt met het handelsnaamrecht. Maar wat is het handelsnaamrecht eigenlijk en waar moet men allemaal rekening mee houden? Wij geven hier alle belangrijke informatie die nodig is om goed te starten.
Lees verder

Auteursrecht

Wanneer iemand iets moois gecreëerd heeft, zoals een lied, een boek, kunst of foto’s heeft hij of zij het recht om te bepalen wat er met dit werk gebeurt. Het auteursrecht is gecreëerd om auteurs te beschermen tegen inbreuk op hun werk. Tot hoeverre deze bescherming strekt en welke rechten en plichten hierop berusten bespreken we hier.
Lees verder

Octrooi

Waarschijnlijk is het woord ‘octrooi’ wel vaker aan de ogen voorbij geglipt, in de volksmond wordt ook wel vaak het woord ‘patent’ gebruikt. Het geeft iemand het exclusieve eigendomsrecht over een dienst of een product. In de volksmond wordt octrooi dus ook wel patent genoemd, maar zijn deze twee eigenlijk hetzelfde?
Lees verder

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

In een vaststellingsovereenkomst (vso) wordt overeengekomen onder welke voorwaarden het contract wordt beëindigd. Normaliter is het voor een werkgever niet eenvoudig om een werknemer te ontslaan, omdat hier een gegronde reden voor moet zijn.
Lees verder

Wat is een transitievergoeding

Wat is een transitievergoeding en hoe komt u hiervoor in aanmerking? Zijn er speciale voorwaarden voor? Door hier goed van op de hoogte zijn kunt u uzelf veel gedoe besparen. Swart Advocaten vertelt u precies waar u rekening mee moet houden, hoe u een transitievergoeding berekent en in welke situaties u er wellicht wel/geen recht op heeft.
Lees verder

Herziening van een WIA-aanvraag

In Nederland wordt na twee jaar ziekte door het UWV bepaald of u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Deze uitkering bedraagt – kort gezegd – 70% van uw laatstverdiende salaris.
Lees verder

Bonje met de buren

In mijn praktijk komen geregeld zaken voorbij waarin buren met elkaar in debat zijn geraakt over de wijze waarop zij naast elkaar leven.
Lees verder

Vennootschap oprichten

Voor het runnen van een eigen bedrijf dient u zich in te schrijven als ondernemer. Vervolgens heeft u verschillende opties voor de rechtsvorm...
Lees verder

Incassokosten

Wat zijn incassokosten en waar bestaan ze uit? Uit goed vertrouwen gaat u er natuurlijk vanuit dat de facturen die u stuurt ook netjes...
Lees verder

Rechtszaak beginnen

Indien u een rechtszaak start, dan dient u de kosten te betalen voor de behandeling van de zaak door de rechter. Dit worden ook wel griffierechten genoemd. Deze...
Lees verder

Verzet

Verschijnt de gedagvaarde partij niet op de in de dagvaarding aangezegde zittingsdatum, dan zal...
Lees verder