Auteursrecht

Wanneer iemand iets moois gecreëerd heeft, zoals een lied, een boek, kunst of foto’s heeft hij of zij het recht om te bepalen wat er met dit werk gebeurt. Het auteursrecht is gecreëerd om auteurs te beschermen tegen inbreuk op hun werk. Tot hoeverre deze bescherming strekt en welke rechten en plichten hierop berusten bespreken we hier.

Wat is de betekenis van auteursrecht?

Auteursrecht betekent letterlijk het uitsluitend recht dat iemand heeft als auteur zijnde. Het biedt bescherming tegen inbreuk van derden die dit werk willen kopiëren en gebruiken. In de volksmond komt auteursrecht tegenwoordig ook vaak voorbij als “copyright”. Rust er ergens auteursrecht op, dan mag men dit werk alleen gebruiken of kopiëren met toestemming van de eigenaar.

Is er een auteursrechtrichtlijn?

Er is reeds een wet aangenomen die de auteursrechtrichtlijnen bepaalt. Deze auteursrechtrichtlijnen zijn de afgelopen jaren veel sterker aangescherpt in het voordeel van de auteur. De Europese Raad heeft ervoor gezorgd dat de auteursrechtrichtlijnen volledig aangepast zijn naar het huidige digitale tijdperk. Deze richtlijnen zijn met name interessant voor bedrijven die zich sociale media mogen noemen.

Zo is er een hyperlinkbelasting ingevoerd, genaamd de Linktax. Dit geeft uitgevers onder meer het auteursrecht bij online gebruik van nieuwsberichten. Deze taks geldt niet voor particulieren en mensen die de content voor niet-commerciële doeleinden willen delen of gebruiken. Daarnaast moet de aanbieder van de onlinedienst ervoor zorgen dat er toestemming verkregen is van de auteursrechthebbende om zijn werk te kopiëren en te gebruiken.

Wanneer is er sprake van auteursrecht schending?

Er is sprake van auteursrecht schending als een onderneming of persoon beschermd werk kopieert, gebruikt of vertoont zonder toestemming van de auteursrechthebbende. Het is echter geen eenvoudig recht. Gaan we er dieper op in, dan bestaan er ook nog allerlei economische auteursrechten die het goedkeuren om werken te citeren of te gebruiken voor educatieve doeleinden.

Welke stappen kunnen ondernomen worden bij inbreuk?

Om te kunnen aantonen dat er daadwerkelijk sprake is van inbreuk op iemand zijn auteursrecht, moet men het één en ander kunnen bewijzen. Het is van belang om een aantal stappen te volgen die het proces netjes naloopt volgens de juiste weg.

  1. Verzamel bewijs
  2. Bepaal wat de schade is
  3. Schrijf een sommatiebrief
  4. Onderhandel met de wederpartij
  5. Schakel eventueel een auteursrecht advocaat in

Welke mogelijkheden heb u als u zelf auteursrecht geschonden hebt?

Wanneer men wordt beschuldigd van het feit dat er een auteursrecht geschonden is van iemand anders, is het verstandig om allereerst na te gaan waarover deze aantijging precies gaat. Daarnaast is het verstandig om zodra dit bekend is, de betreffende werken, zoals foto’s of teksten, snel te verwijderen. Met eventuele claims die gedaan worden over auteursrechtinbreuk hoeft men nooit direct akkoord te gaan. Het is verstandig om een auteursrecht advocaat in de arm te nemen die hierover juridisch advies kan geven.

Kan inbreuk op auteursrecht voorkomen worden?

Het is mogelijk om zoveel mogelijk te ondernemen om inbreuk zo lastig mogelijk te maken, maar geheel voorkomen is moeilijk. Is men bijvoorbeeld in het bezit van een eigen website? Dan is het verstandig om het kopiëren van eigen content onmogelijk te maken. Daarnaast is het ook een goed idee om een licentie aan te vragen voor het gebruiken en kopiëren van eigen werken.

Wat kan een auteursrecht advocaat betekenen?

Wanneer men het idee heeft dat er auteursrechtinbreuk is gepleegd of als iemand inbreuk heeft gemaakt op het eigen werk, is het verstandig om een auteursrecht advocaat in te schakelen. Het is zaak om zo snel mogelijk actie te ondernemen en verdere gevolgen tegen te gaan. Een auteursrecht advocaat kan ondersteunen bij het maken van een gedegen plan om de tegenpartij te benaderen of ervoor te zorgen dat de schadevergoeding wordt beperkt wanneer men zelf inbreuk heeft gemaakt.

Advies inwinnen van Swart Advocaten?

In welke situatie u ook verkeert, een auteursrecht advocaat kan ondersteunen met zijn expertise in dit vakgebied. Wij vertellen u graag alles over licenties, auteursrecht schending, auteursrechtbescherming en meer. Neem hiervoor gerust contact op met onze advocaten.

Neem telefonisch contact op of mail ons voor een afspraak