Octrooi

Octrooi

Waarschijnlijk is het woord ‘octrooi’ wel vaker aan de ogen voorbij geglipt, in de volksmond wordt ook wel vaak het woord ‘patent’ gebruikt. Het geeft iemand het exclusieve eigendomsrecht over een dienst of een product. In de volksmond wordt octrooi dus ook wel patent genoemd, maar zijn deze twee eigenlijk hetzelfde?

In dit artikel bespreken we het belang van octrooi aanvragen, wat een patent is, of er een verschil tussen patent en octrooi is, wat zijn de eisen en waar moet men allemaal rekening mee houden bij het aanvragen?

Wat is een octrooi?

Een octrooi is het exclusieve eigendomsrecht, het alleenrecht om een uitvinding te mogen produceren, verkopen en exploiteren. Met een octrooi wordt deze uitvinding beschermd tegen inbreuk van derden. En dit is van essentieel belang. Zeker, omdat uitvindingen veelal gepaard gaan met riante investeringen. Door een octrooi aan te vragen, te registreren en bescherming te realiseren, wordt inbreuk en geldverlies vermeden.

Hoe wordt een octrooi aangevraagd?

Wanneer u een uitvinding heeft gedaan en deze wilt beschermen, moet u octrooi aanvragen. Dit kan bij het Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Alvorens een octrooi aangevraagd kan worden, moeten er een aantal zaken nagegaan worden, waaronder voor welk land of welke landen octrooi aanvragen gewenst is.

Octrooi aanvragen kan in één keer voor één of meerdere landen tegelijk. De reden voor het aanvragen van een octrooi in een specifiek land, heeft er mee te maken in welk land u business wilt drijven. Wilt u bijvoorbeeld een product gaan verkopen in Duitsland, Nederland en Italië? Dan dient er voor al deze landen octrooi aangevraagd te worden. Doet u dit niet, dan geniet u ook niet van de bescherming van uw uitvinding.

Wat is het octrooi register en waarvoor wordt het gebruikt?

Wanneer u eenmaal octrooi heeft aangevraagd, verschijnt de status van uw octrooi in het octrooiregister. Het octrooiregister is een platform waar alle beschermingscertificaten en statussen van octrooien worden weergegeven. Hierdoor is het duidelijk te zien welke status uw octrooi heeft, of die van andere uitvindingen. Daarnaast kan men hier de eigenaar van een uitvinding in opzoeken en of een specifiek octrooi nog van kracht is.

Hoe is het aanvraagformulier voor een octrooi opgebouwd?

Het aanvraagformulier voor een octrooiaanvraag bestaat uit verschillende punten. Zo moet een octrooi aan verschillende eisen voldoen om feitelijk voor bescherming in aanraking te komen. Daarnaast moet u als uitvinder een checklist nalopen om te controleren of uw idee niet al ergens anders ter wereld geclaimd is. In diverse databanken kan dit opgezocht worden.

Daarnaast attendeert het aanvraagformulier u erop dat er niet voor alle ideeën een markt is. U moet nagaan of er een specifieke doelgroep is die uw idee zal willen afnemen. Is deze markt lastig of blijkt dat er nog geen specifieke markt voor is? Dan kan het zijn dat de kosten voor het realiseren van octrooi hoger uitvallen dan wat u daadwerkelijk terugverdient.

In het aanvraagformulier is ook opgenomen wat een octrooiaanvraag zal kosten. Dit verschilt namelijk per regio/land. Het is goed om te bedenken dat de kosten van een octrooi dusdanig hoog kunnen oplopen dat u deze wellicht niet zomaar zult terugverdienen. In dat geval moet u zich afvragen of het aanvragen van octrooi wel rendabel genoeg is.

Wat zijn de eisen voor een octrooi?

Een octrooi verkrijgt u niet zomaar. Er zijn verschillende eisen voor een octrooi, namelijk:

  1. Nieuwheid
    Uw idee of uitvinding moet volledig uniek en nieuw zijn. Er is dus nog niet eerder een dergelijk product of dienst ontworpen én deze mag ook niet openbaar gemaakt zijn/worden tot u het octrooi heeft aangevraagd.
  2. Inventiviteit
    Uw idee of uitvinding moet voor derden moeilijk te evenaren zijn, dat omschrijft de belangrijkste eis: inventiviteit. Het betreft een uitvinding waar anderen niet snel octrooi voor zullen aanvragen.
  3. Industriële toepasbaarheid
    Een idee of uitvinding moet geproduceerd kunnen worden en dus industrieel toepasbaar zijn. Het moet gaan om een uitvinding waar een grote doelgroep binnen een specifieke markt echt iets mee kan. Tot slot moet het product werkbaar zijn en mag het niet zomaar stuk gaan.

Hoelang duurt het voor een octrooi akkoord bevonden wordt?

De aanvraag van een octrooi kan tot 18 maanden duren. Is het octrooi aangevraagd, dan kan er al wel direct begonnen worden met het op de markt brengen van het product. Verstandig is om de uitvinding nog niet aan de hele wereld te vertolken, omdat sommigen er weleens met dit idee vandoor zouden kunnen gaan.

Tijdens de lopende aanvraagperiode kunt u derden al wel aanspreken op inbreuk op uw octrooi wanneer dit van toepassing is. Dit is in uw voordeel wanneer u later naar de rechter wilt stappen. Pas als octrooi wordt verleend, kunt u namelijk gebruikmaken van het recht om inbreuk op uw octrooi aan te vechten bij de rechter.

Hoelang is een octrooi geldig?

Vanaf het moment dat octrooi verleend wordt, gaat de geldigheidsduur in welke tot maximaal 20 jaar duurt. Het octrooicentrum vraagt voor het verlenen van octrooi jaarlijks een vergoeding in de vorm van een taks. Dit betaalt u om ervoor te zorgen dat het octrooi enkel van uzelf blijft en derden het niet kunnen of mogen gebruiken. Stopt u met het betalen van deze taks, dan kan de uitvinding vrij gebruikt worden door derden en verliest u uw bescherming.

Wat is een patent?

Patent aanvragen wordt in de volksmond veelal gebruikt, maar het betekent in woorden hetzelfde als octrooi. Patent is de internationale benaming voor het exclusieve eigendomsrecht dat verkregen wordt over een uitvinding of idee.

Wat is het verschil tussen octrooi en patent?

Los gezien van de taalkundige gelijkheid is er nog wel daadwerkelijk inhoudelijk verschil tussen octrooi en patent aan te duiden. Octrooi is namelijk niet altijd hetzelfde als patent. Als we er inhoudelijk op ingaan zijn er verschillen in de rechten die u krijgt met een octrooi. Zo zijn er verschillen in registratiemodel, registratiekosten en geheimhouding.

Wat betreft geheimhouding van uw uitvinding is dit echt een nadrukkelijke eis in onder meer Nederland en veel andere landen in de wereld. Landen, zoals Amerika, Canada en Japan hanteren hier echter andere reglementen hiervoor. Daarnaast zijn ook de kosten van patent (internationaal)- en octrooi aanvragen aanzienlijk verschillend. Ieder land heeft hiervoor zijn eigen reglementen opgesteld.

Meer informatie over octrooirecht? Contacteer uw advocaat

Heeft u vragen over het aanvragen van uw octrooi of wilt u meer informatie over bepaalde octrooirechten? Neem dan vandaag nog contact op met ons. Hiervoor kunt u een mail sturen naar info@swartlaw.nl. Wij voorzien u graag van meer informatie en gedegen advies.