Verzet

Het komt voor dat een schuldeiser een schuldenaar dagvaardt en dat de schuldenaar vervolgens niet verschijnt ter terechtzitting. Vervolgens ontvangt de schuldenaar een verstekvonnis van de deurwaarder. Het kan echter voorkomen dat de schuldenaar een uitgebreid verweer heeft tegen de eisen van de schuldeiser. Wat kunt u in dit geval tegen het verstekvonnis ondernemen?

Verschijnt de gedagvaarde partij niet op de in de dagvaarding aangezegde zittingsdatum, dan zal de rechter de vorderingen van de eiser in beginsel volledig toewijzen. Twee tot vier weken na de zittingsdatum zal de rechter vonnis wijzen. Met dit zgn. verstekvonnis kan vervolgens tot beslaglegging op uw inkomen en andere vermogensbestanddelen worden overgegaan.

De wetgever biedt aan u in dit geval de mogelijkheid om een verzetdagvaarding uit te brengen tegen de partij die het verstekvonnis heeft bemachtigd. Dit betekent dat u zelfstandig overgaat tot dagvaarding van de partij die u in eerste instantie dagvaardde. In de verzetdagvaarding wordt opgenomen om welke redenen u het niet eens bent met de eisen van de partij die u gedagvaard had. De rechter kan vervolgens na inhoudelijke behandeling komen tot een ander oordeel en het verstekvonnis vernietigen.

Het uitbrengen van de verzetdagvaarding dient binnen vier weken te geschieden. Ontvangt u het verstekvonnis in persoon van de deurwaarder, dan begint op dat moment de termijn van vier weken. Ontvangt u het verstekvonnis op een andere manier van de deurwaarder, dan vangt de termijn aan nadat u een daad van bekendheid verricht. U neemt bijvoorbeeld contact op met de deurwaarder en legt uit waarom het vonnis in uw ogen incorrect is. Op dat moment vangt de termijn aan. Daarnaast kan de termijn aanvangen na voltooiing van de executie van het verstekvonnis. Komt u niet tijdig is verzet? Dan zal de rechter niet ingaan op uw verweren en zal het verstekvonnis in stand blijven.

Het is zodoende zaak om zo spoedig mogelijk nadat u weet dat sprake is van een verstekvonnis contact op te nemen met een advocaat om de mogelijkheden tot het uitbrengen van een verzetdagvaarding te bespreken. De advocaat en u zullen uw zaak doornemen en u adviseren over de proceskansen.