Wat is concurrentiebeding?

Concurrentie(beding)

Wanneer twee of meer ondernemers dezelfde diensten aanbieden, is er al snel sprake van concurrentie. Deze concurrentie wordt zeker opgemerkt wanneer een goed presterende werknemer ontslag neemt en dezelfde werkzaamheden gaat uitvoeren bij een onderneming die dezelfde diensten levert.

Middels een concurrentiebeding of relatiebeding is het voor werkgevers mogelijk om hier (tijdelijk) een stop op te zetten. Maar hoe werkt dit eigenlijk? Wat mag wel en wat mag niet? Je leest het hier.

Wat is concurrentie en wanneer is er sprake van?

Concurrentie ontstaat wanneer tenminste twee ondernemers dezelfde diensten aanbieden met daarbij potentieel dezelfde (type) klanten. Om ervoor te zorgen dat klanten bij hen blijven en niet overstappen naar de concurrent onderneemt het bedrijf stappen om deze klanten warm te houden. Hierom wordt er geïnvesteerd in workshops, cursussen en doelgerichte marketing.

Of twee werkgevers elkaars concurrent zijn wordt beantwoord met de volgende vragen:

  • Bieden beide werkgevers een dienstverlening aan binnen dezelfde markt?
  • Bedienen beide werkgevers hetzelfde type klanten binnen die markt?

Wanneer goede werknemers dreigen met ontslag, hangt werkgevers vaak de vraag boven het hoofd: is dit een risico voor ons en wordt het gedrag van belangrijke relaties hierdoor beïnvloed? Het is de angst van iedere werkgever dat belangrijke klanten zullen overlopen naar de concurrent waar de werknemer nu werkzaam is. Om deze reden is het concurrentiebeding in leven geroepen.

Wat is een concurrentiebeding?

Een werkgever kan een concurrentiebeding opnemen in de arbeidsovereenkomst. Deze bepaalt zelf hoe hij het beding vormgeeft. Zo staat er bijvoorbeeld vaak in vermeld dat een werknemer voor een bepaalde tijd na beëindiging van het contract niet mag werken voor een andere werkgever die dezelfde dienstverlening aanbiedt. Daarnaast kan hij tevens een relatiebeding opnemen in de arbeidsovereenkomst. En advocaat contractenrecht kan u hier uitstekend over informeren.

Wat is een relatiebeding?

Een relatiebeding is een onderdeel van het concurrentiebeding en omschrijft feitelijk dat een werknemer geen werkzaamheden mag verrichten voor klanten van zijn voormalige werkgever. Doet de werknemer dit toch, dan kan dit betekenen dat deze bijvoorbeeld een boete moet betalen die hij moet afdragen aan zijn toenmalige werkgever.

Wat is de verhouding tussen een concurrentie- en relatiebeding?

Ondanks het feit dat een concurrentie- en relatiebeding nauw met elkaar verbonden zijn, is er weldegelijk een verschil. Bij een concurrentiebeding is nieuw werk vinden voor een werknemer veelal lastiger, omdat de algehele branche waar hij veel kennis van heeft en expert in is als het ware wordt geblokkeerd. Hij mag niet gaan werken voor een werkgever die dezelfde diensten uitvoert als zijn voormalige werkgever.

Bij een relatiebeding is dat gedeelte uitgesloten. De werknemer mag wel gaan werken voor bedrijven die dezelfde diensten verlenen en hij mag zelfs op dezelfde functie plaatsnemen. Wat niet mogelijk wordt door een relatiebeding is het werken voor klanten van de voormalige werkgever. Trekt de werknemer toch klanten (relaties) van zijn vorige werkgever naar zijn huidige werkgever, dan kan dit betekenen dat hij of zij een boete moet betalen.

Is een concurrentiebeding toegestaan bij een contract voor bepaalde tijd?

Tegenwoordig is het niet meer toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Deze regel is vanaf 2015 ingegaan. De werkgever mag enkel bij hoge uitzondering en met uitgebreide motivering een concurrentie- of relatiebeding opnemen in een tijdelijk contract.

Hierbij overheerst het belang van de werkgever voor het bewapenen tegen de concurrent. Dit moet veel zwaarder wegen dan het feit dat een werknemer gaat werken voor een ondernemer die zich in dezelfde dienstverlening bevindt. In het geval een werknemer dit wil aanvechten kan dit bij de kantonrechter.

Wanneer is een concurrentiebeding geldig?

Allereerst moet een concurrentiebeding altijd schriftelijk zijn vastgelegd. Dat houdt in dat beide partijen, zowel werkgever als werknemer, hun handtekening hebben gezet onder het contract. Daarnaast moet de werknemer meerderjarig zijn. In veel gevallen blijft het concurrentiebeding of relatiebeding geldig wanneer hij binnen hetzelfde bedrijf een andere functie gaat uitoefenen, maar dit hoeft niet. Zeker in het geval van voorzienbare functiestappen is het niet onwaarschijnlijk dat het concurrentiebeding geldig blijft.

In geval van een aanzienlijk grote wijziging in de functie van een medewerker kan het beding echter wel ongeldig raken. In dat geval kan een rechter besluiten dat het aanvechten van het concurrentiebeding door de werkgever zinloos is en de werknemer gewoon bij een ‘concurrent’ kan gaan werken.

Wat is de geldigheidsduur van een concurrentiebeding?

Een concurrentie- en relatiebeding heeft veelal een geldigheidsduur van 1 of 2 jaar, maar een werkgever kan de lengte van het concurrentiebeding zelf bepalen. Gebruikelijk ligt het maximum op 2 jaar, omdat een rechter een langere periode veelal onterecht acht.

Wat staat er in de wet over het concurrentiebeding?

Het concurrentiebeding is in de wet opgenomen en staat beschreven met de verplichting voor het schriftelijk overeenkomen van afspraken over het (niet mogen) werken voor een concurrent. In de wet staat ook opgenomen dat een mondeling overeengekomen beding als ongeldig wordt verklaard. Met name over de mondelinge overeenkomst zijn vaak onenigheden, waarbij de werkgever beweert dit te hebben overlegd, maar de werknemer zich van geen kwaad bewust lijkt te zijn.

Wanneer is een advocaat nodig?

Als het erop aankomt dat u het concurrentie- en relatiebeding als werknemer onterecht acht, kunt u dit aanvechten. Advies is om hiervoor eerst met de werkgever in gesprek te gaan om een rechtszaak uit te sluiten. Blijkt dit onmogelijk, dan is het verstandig om een concurrentiebeding advocaat in te schakelen. Zij kijken met gepaste expertise naar uw mogelijkheden.

Concurrentie- en/of relatiebeding aanvechten? Neem direct contact op

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen in het geval een concurrentiebeding u in de weg staat? Of wilt u het concurrentiebeding juist verdedigen? Neem contact op met ons.