Alles wat u moet weten over de meest voorkomende ontslagsituaties

Het ontslagrecht kan zeer gecompliceerd ogen wanneer u op zoek bent naar verduidelijking van uw situatie. Binnen het ontslagrecht kunt u met vele zaken te maken krijgen, regulier ontslag door werkgevers, ontslag op staande voet of ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Hoe dan ook, het is zeker verstandig om tijdig een advocaat te omarmen die juridische kennis heeft van uw rechten en plichten. Daarom geven wij in dit artikel graag verduidelijking over diverse ontslagsituaties en komen we met een aantal tips bij ontslag.

Diverse redenen voor ontslag

Er gelden talloze redenen voor ontslag, hierboven hebben we er al een aantal genoemd. Daarnaast gaan redenen vaak gepaard met specifieke situaties, zoals faillissement of reorganisatie. Zowel een werkgever als werknemer kan redenen hebben voor het indienen van ontslag. We noemen er een aantal meer:

 • Geen verantwoordelijkheid nemen voor zijn/haar functie
 • Ontslag op staande voet
 • Het niet halen van afgesproken targets en deadlines
 • Solistisch gedrag
 • Niet op één lijn zitten met de werkgever/de rest van het team
 • Verstoorde arbeidsrelatie
 • Faillissement
 • Ontslag na twee jaar ziekte
 • Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Wanneer een werknemer ontslaan?

Een werknemer ontslaan is niet zomaar mogelijk. Een werkgever moet hier gegronde redenen voor hebben. Bovenstaande ontslagredenen zijn slechts een kleine greep uit het grote boek der mogelijkheden voor een werkgever. Daarnaast moet de reden ook rechtsgeldig zijn, en daar is onderzoek en expertise voor nodig, iets wat een ontslagrecht advocaat kan bieden. De ontslagreden die een werkgever hiervoor geeft moet in de lijst van wettelijke ontslaggronden staan.

Wanneer een werkgever genoeg bewijs heeft vergaard om een werknemer te ontslaan kan het ontslag via diverse wegen verlopen. De wet bepaalt voor de werkgever hoe het ontslag moet verlopen; zelfstandig, met een ontslagrecht advocaat, via de kantonrechter of via het UWV. Hoe en via welke weg het ontslag verloopt is dus afhankelijk van de reden voor ontslag.

Hoe werkt ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet vindt plaats wanneer een werkgever echt een dringende reden heeft om zijn werknemer te ontslaan. In dat geval moet er een aantoonbare situatie zijn van ernstig gedrag. Denk hierbij aan werkweigering, diefstal, fraude of seksuele intimidatie. Bij ontslag op staande voet wordt de arbeidsovereenkomst per direct beëindigd. Hierdoor heeft de werknemer geen recht meer op salaris of bijvoorbeeld zijn WW-uitkering.

De 3 wettelijke eisen voor ontslag op staande voet:

 1. Er moet een dringende reden zijn voor ontslag
 2. Het ontslag op staande voet gaat per direct in
 3. De dringende reden voor ontslag op staande voet wordt direct aan de werknemer meegedeeld

Ontslag op staande voet aanvechten

Wel mag de werknemer zijn ontslag op staande voet aanvechten. In sommige gevallen wil een werknemer gewoon liever in dienst blijven bij zijn huidige werkgever en/of ziet hij zijn ontslag op staande voet als onterecht. Ontslag op staande voet wordt ook wel aangevochten vanwege het geen recht hebben op een WW-uitkering in die situatie.

Wanneer de werknemer binnen twee maanden start met aanvechten krijgt hij nog de mogelijkheid om voor de kantonrechter te verschijnen. Er moet een verzoekschrift worden ingediend waarin hij vraagt of zijn ontslag vernietigd mag worden. Wordt dit geaccepteerd door de kantonrechter, dan blijft de werknemer in dienst.

Ontslag via kantonrechter, hoe zit dat?

Ontslag via de kantonrechter verloopt veelal via een andere weg dan wanneer er sprake is van ontslag op staande voet. De kantonrechter wordt namelijk ingeschakeld om een arbeidsovereenkomst te ontbinden, wanneer er sprake is van één van de volgende situaties:

 • Werknemer disfunctioneert
 • Werknemer meldt zich heel vaak ziek
 • Werknemer gedraagt zich veelal erg onbehoorlijk
 • Werknemer verzet zich tegen zijn werkzaamheden
 • Werknemer werkt illegaal of zit in de gevangenis
 • Werknemer wordt ontslagen wegens diverse van bovenstaande ontslaggronden

Alvorens de werkgever ontslag via de kantonrechter kan regelen, moet de kantonrechter de reden eerst grondig onderzoeken. Hij controleert of de reden valt onder de wettelijke ontslaggronden. Wanneer dat het geval is wordt het proces gestart. Er moet een dossier opgemaakt worden waarin de werkgever uitlegt hoe hij tot zijn standpunten is gekomen. Hierin moet hij duidelijk kunnen aantonen dat er geen enkele andere mogelijkheid is dan zijn werknemer te ontslaan.

Het kan in sommige gevallen een lange weg zijn. Als de kantonrechter uiteindelijk besluit dat de arbeidsovereenkomst ontbonden kan worden op grond van rechtsgeldige ontslaggronden, dan wordt allereerst de termijn bepaalt waarop dit zal gelden. Dit kan betekenen dat een werknemer nog even in dienst blijft en dat hij eventueel een vergoeding mee krijgt. Zodra het ontslag is afgerond en de werknemer uit dienst treedt, kan hij een WW-uitkering gaan aanvragen.

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Een andere reden voor ontslag van werknemers is het bedrijfseconomisch ontslag. Het UWV of een ontslagcommissie moet de werkgever hiervoor toestemming geven. Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen moet u onder meer denken aan een reorganisatie, maar het kan ook zijn dat er een andere kwestie speelt. Het bedrijf is vaak vanwege negatieve financiële veranderingen niet meer in staat om één of meerdere werknemers te houden. Redenen hiervoor kunnen zijn:

 • Verhuizing van een bedrijf
 • Sluiting van een bedrijf
 • Er zijn langdurig minder werkzaamheden
 • Er verdwijnen functies en de indeling van het bedrijf veranderd (reorganisatie)
 • Er worden technische veranderingen aangebracht waardoor personeel bijvoorbeeld wordt vervangen voor computers of andere apparatuur

Alvorens ontslag wegens bedrijfseconomische redenen geaccepteerd wordt, moet er dus toestemming komen van het UWV, een ontslagcommissie of de (kanton)rechter. Hiervoor moet een werkgever voldoende bewijs kunnen aanleveren. Het aantonen van een verslechterde financiële situatie is daar bijvoorbeeld één gegrond bewijs van.

In beroep tegen ontslag, hoe werkt dat?

Het is mogelijk om in beroep tegen ontslag te gaan wanneer men het niet eens is met de beslissing van het UWV of de kantonrechter over zijn of haar ontslag. Hoewel de meeste werknemers na meerdere conflicten en verstoorde verhoudingen liever vertrekken bij hun huidige werkgever, kan het toch in hun voordeel werken om bijvoorbeeld in beroep te gaan tegen ontslag op staande voet. Er wordt namelijk geen WW-uitkering toegekend aan werknemers die op deze manier ontslagen zijn.

Een uitkomst van het aanvechten van ontslag is vaak dat er toch overeengekomen wordt dat werkgever en werknemer een akkoord bereiken en er ingestemd wordt met ontslag met wederzijds goedvinden. In dit geval kan de werknemer wel aanspraak maken op een WW-uitkering en eventueel ook op een ontslagvergoeding.

Heeft een werknemer recht op een transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen?

Wanneer bedrijfseconomisch ontslag aan de orde is, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Hoe hoog die vergoeding is hangt onder meer af van het feit of een werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld heeft en of deze zich aan alle regels heeft gehouden van het ontslagproces. In enkele gevallen is er middels de CAO van een organisatie al een andere voorziening geregeld en komt de transitievergoeding te vervallen.

Hoe bepaalt het UWV ontslag om bedrijfseconomische redenen?

Naast de kantonrechter kan ook het UWV bepalen of ontslag van een werknemer rechtsgeldig is. De werknemer ontvangt dan een kopie van de ontslagaanvraag ingediend door de werkgever. Deze moet een verweerformulier invullen tegen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Hier heeft een werknemer 14 dagen de tijd voor. Een ontslagrecht advocaat kan u ondersteunen bij het invullen van dit formulier, zodat dit juridisch in orde is. Vervolgens komt het UWV binnen 4 weken met een besluit.

In beroep tegen ontslag met een ontslagrecht advocaat

Heeft u te maken met dreigend ontslag, ontslag op staande voet of ontslag wegens bedrijfseconomische redenen? En heeft u hulp nodig van een ervaren advocaat? Neem dan contact op met Swart Advocaten. Wij bieden u graag verlichting in de vaak complexe ontslagsituaties. U bereikt ons eenvoudig via 036 – 760 18 48 of u kunt een mail sturen naar info@swartlaw.nl.