Swart Advocaten

Swart Advocaten (Almere) is een handelsnaam van meerdere advocatenpraktijken die uitsluitend zelfstandig de praktijk uitoefenen. Het samenwerkingsverband bestaat uit: JBM Swart Advocatuur B.V. (kvk 60526955) en mr. U. Ellian, tevens handelende onder de naam Mycale Advocatuur (kvk 76240436).

mr. J.B.M. SWART

Barry Swart studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam in de richting privaatrecht (master Privaatrechtelijke rechtspraktijk). Daarnaast heeft Barry Swart aan de Universiteit van Amsterdam de master Strafrecht gevolgd. Hij behaalde alle vakken die bij die master behoren.

Lees meer…

mr. U. Ellian

Ulysse Ellian is in 2011 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit in de hoofdrichting privaatrecht. Na zijn studie is Ulysse Ellian ruim 2,5 jaar werkzaam geweest als docent-onderzoeker aan de afdeling Privaatrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit.

Lees meer…